Varsayılan

Asansör Testlerinde Newtonmetre-Dinamometre Kullanımı?

Sadık Alp
12 Şubat 2021
Asansör Testlerinde Newtonmetre-Dinamometre Kullanımı?

Asansörde Newtonmetre-Dinamometre Hangi Testlerde Kullanılır?


İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin emniyetli ve işletme yönünden oranlı şekilde çalıştığının tespiti maksadıyla piyasaya arz edilmeden önce 2014/33/EU Asansör Yönetmeliği’ne uygunluğunu kontrol ederek (AT Tip İncelemesi Modül B Ek IVb/Ürün Kalite Güvence Modül E EK X, Asansörün Son Muayenesi Ek V, Tam Kalite Güvencesi Modül H1 Ek XI, Birim Doğrulaması Modül G Ek VIII) muayenesini veya hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını temin etmek üzere, “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” ile TS EN ISO/IEC 17020, TS EN 81-1/2+A3, EN 81-80 Standartlarına göre asansörlerin senelik muayenelerinin yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

Asansör Muayenesi Yapan muayene kuruluşları ve asansör montajı/bakımı yapan firmalar yukarıda bahsedilen asansör piyasaya arzından önce güvenlik kontrolleri için belli başlı cihazlar kullanırlar. Bunlardan bazıları;

 • Şerit Metre
 • Kumpas
 • Multimetre
 • Pens Ampermetre
 • Hız/Devir Ölçer (Takometre)
 • Newtonmetre/Dinamometre
 • Lüksmetre (Işık Ölçer)
 • Termometre
 • İzolasyon Test Cihazı (Yalıtım Test Cihazı)
 • Su Terazisi olarak sıralanır.


Bu ölçü aletlerinin kullanım alanları:

Şerit metre; Boyut ölçümleri için kullanılır.

Kumpas; kabin ve kapı panelleri dayanım kontrollerinde Kasnak kanal merkezlerinin tespitinde, Halat çapı, Kabloların çap ölçümlerinde vs. kullanılır.

Multimetre; Gerilim, akım, direnç ve frekans ölçümleri yapılır. Bazı Pens ampermetreler multimetrenin yaptığı tüm ölçümleri yapabilmektedir.

Pens ampermetre; Akım ölçümlerinde kolaylık sağladığı için tercih edilir.

Takometre; Metre/Dakika cinsinden hız ölçümü, Devir/Dakika cinsinden Devir ölçümü veya her ikisini yapabilir. Optik okuyuculu ve/veya sürtünme (temas) yöntemi ile çalışır. Optik okuyucu sistemler kullanıldığında, tahrik kasnağı, saptırma kasnağı veya regülatörden ölçüm yapılır. (Kasnak çapını tam bilmek önemlidir.)

Newtonmetre; Statik yükle yapılan testlerde kullanılır. En Önemli Kullanım Alanı; Otomatik kapıların kapanma esnasında uyguladığı kuvveti ölçmek. Mekanik cihazlar sadece yukarıdaki işlem için tavsiye edilir.

Lüksmetre; Kabin, makine dairesi, kuyu aydınlatması ışık şiddeti ölçümünde kullanılır.

Meger; Kabloların yalıtım direnci ölçümlerinde kullanılır.

 • Motor sargılarındaki üç faz, nötr, toprak
 • Kat kapı kilit devrelerine
 • Kabin aydınlatmasına,
Yukarıda sayılan bu test cihazlarından NEWTONMETRE nin kullanım alanını daha detaylı incelersek,

" Kapı çarpma kuvveti ölçümü; Kabin ve kat kapıları için çarpma anındaki kinetik enerji ve kapı açma kuvveti dinamometre ile ölçülür; kapı açılma yolunun, ilk 1/3’lük kısmına uygulanmaz. Kapının kapanma yolu yüzeyinin orta kısımlarında ve kapanma yolunun ilk 2/3’lük kısmının herhangi bir noktasında dinamometre ile ölçüm yapılır. Dinamometre (newtonmetre) kabin kapı kasasına dayanmamalıdır."


İlgili standart gereği Kapı Çarpma Testinde kullanılacak olan Newtonmetre 1000 Newton kapasitesinde olmalıdır.Montaj ve Bakım/Revizyon yapan asansör firmaları firma faaliyetlerini devam ettirebilmek yada yeni firma kurabilmek için TSE-HYB (Türk Standartları Enstitüsü-Hizmet Yeterlilik Belgesi) TS 12255 belgesi almak zorundadır. İlgili standartta firma kendi bünyesinde kalibre edilmiş şekilde 1000 N kapasiteye sahip Newtonmetre bulundurmak zorundadır.


STA Teknik Danışmanlık Ölçü Aleti ve Kalibrasyon Hizmeti, Asansör Firmaları ve Asansör Muayenesi yapan A Tipi Muayene kuruluşları için özel imalat STA 1117 Marka/Model 1000 N Kapasiteye sahip Newtonmetre nin kendi bünyesinde imalatını yapabilmektedir. Bu ürünü satın almak isterseniz uygun fiyata ve taksit imkanı ile www.olcumvetest.com e ticaret sitesini ziyaret ediniz.

Benzer Yazılar